JuanTambayan Help Center

Most popular FAQs
 1. Terms and Conditions (8484 views)
 2. Privacy Policy (5819 views)
 3. Banner Advertising (4932 views)
 4. Posting Policy (4522 views)
 5. How do i Publish Ad? (3766 views)
 6. Spam Ads and Duplicate Listing (3724 views)
 7. Account Registration not Activated (3447 views)
 8. Trying to Post Ad from Overseas (3100 views)
 9. How long will my ad run? (2968 views)
 10. Mobile Verification (2871 views)

There are 34 FAQs online

Latest FAQs
 1. Privacy Policy (2023-04-14 01:40)
 2. What will happen to my information if ... (2023-04-04 08:23)
 3. Mobile Verification (2020-02-12 05:45)
 4. Trying to Post Ad from Overseas (2018-05-26 15:12)
 5. Posting Policy (2016-05-23 13:14)
FAQ News

Fixed: Mobile Verification SMS code not received

If you still having an issue activating your account please send us and email to support@juantambayan.com

2021-02-16 09:32
Account Mobile Verification and Activation Maintenance

SMS verification and activation maintenance completed.

2020-07-25 03:16
COVID-19 Safety Precautions

Ang kalusugan at kaligtasan ng ating pamayanan ay palaging JuanTambayan na pangunahing prayoridad. Ang aming platform ay nagbibigay-daan sa milyon-milyong mga Pilipino upang kumonekta at hanapin kung ano ang kailangan nila. Sa sinabi nito, sa pagsabog ng COVID-19, lahat tayo ay kailangang gumampanan upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

Inirerekumenda ng Kagawaran ng Tulong na iwasan ng Filipino ang anumang di-mahahalagang pagtitipon o pakikipag-ugnay sa ibang tao at magsagawa ng paglalakbay sa lipunan, napatunayan na isa sa mga epektibong paraan upang mabawasan ang pagkalat ng sakit sa panahon ng pagsiklab.

Inaanyayahan namin ang lahat ng mga gumagamit na isaalang-alang kung ang item na nais mong bilhin ay mahalaga sa iyong sitwasyon ngayon o kung maaari itong ipagpaliban hanggang sa ibang araw. Kung ang pagbili ay mahalaga mayroong ilang mga hakbang na hiniling namin sa lahat ng mga gumagamit na panatilihing malusog ang iyong sarili at ang iyong komunidad.

We recommend all users visit the Department of Health Coronavirus (COVID-19) prevention to learn more about precautions to take at this time.

2020-03-25 13:28
JuanTambayan Andriod App Now Available in Google Play Store

JuanTambayan Beta Andriod App is wow  available in Google Play Store

DOWNLOAD ANDRIOD APP

 

2020-03-04 09:05
JuanTambayan Andriod App Now Available in Google Play Store

JuanTambayan Beta Andriod App is wow  available in Google Play Store

DOWNLOAD ANDRIOD APP

 

2020-03-04 09:04

Show archived news.