JuanTambayan Help Center

Account Mobile Verification and Activation Maintenance

SMS verification and activation maintenance completed.

2020-07-25 03:16

COVID-19 Safety Precautions

Ang kalusugan at kaligtasan ng ating pamayanan ay palaging JuanTambayan na pangunahing prayoridad. Ang aming platform ay nagbibigay-daan sa milyon-milyong mga Pilipino upang kumonekta at hanapin kung ano ang kailangan nila. Sa sinabi nito, sa pagsabog ng COVID-19, lahat tayo ay kailangang gumampanan upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

Inirerekumenda ng Kagawaran ng Tulong na iwasan ng Filipino ang anumang di-mahahalagang pagtitipon o pakikipag-ugnay sa ibang tao at magsagawa ng paglalakbay sa lipunan, napatunayan na isa sa mga epektibong paraan upang mabawasan ang pagkalat ng sakit sa panahon ng pagsiklab.

Inaanyayahan namin ang lahat ng mga gumagamit na isaalang-alang kung ang item na nais mong bilhin ay mahalaga sa iyong sitwasyon ngayon o kung maaari itong ipagpaliban hanggang sa ibang araw. Kung ang pagbili ay mahalaga mayroong ilang mga hakbang na hiniling namin sa lahat ng mga gumagamit na panatilihing malusog ang iyong sarili at ang iyong komunidad.

We recommend all users visit the Department of Health Coronavirus (COVID-19) prevention to learn more about precautions to take at this time.

2020-03-25 13:28

JuanTambayan Andriod App Now Available in Google Play Store

JuanTambayan Beta Andriod App is wow  available in Google Play Store

DOWNLOAD ANDRIOD APP

 

2020-03-04 09:05

JuanTambayan Andriod App Now Available in Google Play Store

JuanTambayan Beta Andriod App is wow  available in Google Play Store

DOWNLOAD ANDRIOD APP

 

2020-03-04 09:04

Mobile Verification

Every user required to verify mobile number enable to post listing to juantambayan.com.

A 4-PIN code will be sent to your phone via SMS. Enter the 4-digit PIN to verify your account. 

2020-02-12 05:43

There are 34 FAQs online